สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-11

      กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาราสิตวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) สำหรับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี NGS และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป บรรยายโดย นายสิทธิพร ปานเม่น ณ ห้องประชุม A-204 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

  

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!