สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-11

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลหัวเฉียว ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

   

   

       

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!