สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-24

      วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม A 204 ชั้น 2 อาคาร 1  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชุมปรึกษาหารือทางไกล (Video conference) ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เรื่อง การพัฒนาระบบการขนส่งตัวอย่างสารชีวภาพและเชื้อโรคในประเทศไทยตามแนวทาง พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 โดยร่วมกันหาแนวทางและวิธีปฏิบัติการขนส่งตัวอย่างสารชีวภาพและเชื้อโรคทางอากาศในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ทั้งนี้จะมีการร่วมมือกันดำเนินการวางแผนหาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป 

 

     

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!