สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-21

      วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสหัดโดยเทคนิค real-time PCR ด้วยเครื่อง Quant Studio 5 Real-Time PCR โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จากบริษัทยีนพลัสเป็นวิทยากรทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ

  

  

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!