สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-18

        วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการจำนวน 44 รายจากทั้งหมด 12 หน่วยงาน เรื่อง การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยชุดตรวจ HIV-1 Rapid Recency Test ที่ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข นำเข้ามาเพื่อศึกษาการคาดประมาณอุบัติการณ์ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เพื่อให้การเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!