สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-02

        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและชมนิทรรศการ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!