สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-02

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้ตรวจประเมินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ N Health สาขา รพ.เปาโล โชคชัย 4

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!