สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-01

        วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจสารพันธุกรรมไวรัส SARS-CoV-2 วิธี Real-time RT-PCR ครั้งที่ 1/2564 ให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 238 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR โดยการเปรียบเทียบผลและคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!