สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-16

        ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นแม่ข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี จำนวนกว่า 1,200 แห่ง เพื่อให้ห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีได้รับการประเมินความสามารถมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

  

  

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!