สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-16

      วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะทำงานจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรฯ ได้จัดประชุม เพื่อกำหนดขอบเขตการจ้างออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรฯ โดยมี นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมได้แก่ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสิ้น 12 คน 

  

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!