สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-13

        ห้องประชุม A-203 เวลา 9.30 – 11.00 น. การประชุม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือ จัดโดย งานสารบรรณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีผู้ร่วมประชุม 9 ท่าน 

  

  

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!