สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามคำแหงศึกษาดูงานศูนย์พิษวิทยา

วันที่ :2020-11-16

        วันที่ 16 และ 22 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลรามคำแหง จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา และการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003) 

  

  

  

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!