สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-05

       การประชุม เรื่อง Lab for consumer protection จัดโดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ณ ห้องประชุม A-204 เมื่อเวลา 9.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 12 ท่าน

 

 

 

       การประชุม เรื่อง iLab Plus จัดโดย ฝ่ายศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ณ ห้องประชุม A-204 เมื่อเวลา 13.30 -16.30 น.  มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 8 ท่าน

 

 

       การอบรม เรื่อง Respiratory Virus Panel NGS training  จัดโดย ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อเวลา 8.30 -17.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 12 ท่าน

 

 

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!