สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-05

        วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางสาวนภวรรณ เจนใจ ร่วมกับ ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายอาคม สาลี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล Covid-19 จากระบบ Co-Lab ไปยังระบบ iLab Plus ด้วย WebAPi ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!