สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-10-15

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ได้นำเสนอภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลงานสำคัญ จากนั้นท่านอธิบดี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน    ณ ห้องประชุม A ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์