สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-08-13

 

     

  

 

  

 

     

  

เรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย ดร. จิตติ จันทร์แสง ในการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑