สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-08-13

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2951-0000,0-2589-9850-8

โทรสาร : 0-25915974,0-2591-5449

E-mail : thainih@dmsc.mail.go.th