สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติดตามการตรวจเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วันที่ :2020-01-13

     

       วันที่ 10 มกราคม 2563 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบตรวจสารพันธุกรรมจีนัสโคโรนาไวรัส โดยมี ดร.พิไลลักษณ์ อัคคะไพบูลย์ โอกาดะ หัวหน้าฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ และทีมงาน ต้อนรับและอธิบายขั้นตอน วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
10 มกราคม 2563