สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 4.0 ด้วยโปรแกรม PACS

วันที่ :2020-01-13

 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ ด้วยโปรแกรม Pathogen Access Control System (PACS)  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0

 
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
7 มกราคม 2563