สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด

   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องอ่านอิไลซ่าแบบไมโครเพลทสำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria และทดสอบความไวของยาต่อเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-05-30
.....................................................
   ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622019-05-30
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]