สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การตรวจวินิจฉัยทางชีวเคมีในสัตว์ทดลอง ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Vitros ®2502015-09-11
.....................................................
   การตรวจการแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดหนูตะเภา (Skin Sensitization Testing in Guines pigs)2018-03-30
.....................................................
   การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดกระต่าย (Skin Irritation Testing in Rabbits)2018-03-30
.....................................................
   การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดมดในบ้านเรือน2015-09-11
.....................................................
   การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน การตรวจสอบยืนยันชนิดแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นหลัก2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบความคงทนผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิคุณผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบค่าความแรงผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลาย2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดตัวอ่อนแมลง ประเภทสารยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน ในสภาพจำลองธรรมชาติ2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดตัวอ่อนแมลง ประเภทกำจัด หรือยับยั้งการเจริญต่อลูกน้ำยุงลาย ในสภาพจำลองธรรมชาติ2015-09-11
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/11 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last