สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก2020-02-24
.....................................................
   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์2019-07-24
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยทางชีวเคมีในสัตว์ทดลอง ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Vitros ®2502015-09-11
.....................................................
   การตรวจการแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดหนูตะเภา (Skin Sensitization Testing in Guines pigs)2019-10-16
.....................................................
   การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดกระต่าย (Skin Irritation Testing in Rabbits)2019-10-16
.....................................................
   การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดมดในบ้านเรือน2015-09-11
.....................................................
   การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน การตรวจสอบยืนยันชนิดแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นหลัก2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบความคงทนผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิคุณผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุง2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบค่าความแรงผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดลูกน้ำยุงลาย2015-09-11
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/11 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last