สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการNIH VDO ทั้งหมด

   วิดีทัศน์ Working Safely in the Biological Safely Cabinet (ฺBSC) Part 3 Using BSC and Maintenance2018-08-20
.....................................................
   วิดีทัศน์ Working Safely in the Biological Safely Cabinet (ฺBSC) Part 2 ฺBiological Safely Cabinet Selection and Installation2018-08-20
.....................................................
   วิดีทัศน์ Working Safely in the Biological Safely Cabinet (ฺBSC) Part 1 Introduction to Biological Safely Cabinet (ฺBSC)2018-08-20
.....................................................
   How to wear and remove Personal Protective Equipment (PPE)2018-06-15
.....................................................
   Packaging and transportation of highly pathogenic specimens2018-06-15
.....................................................
   วิดีทัศน์ ชุดเรียนรู้ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เรื่อง การบรรจุวัตถุตัวอย่างผู้ป่วยเชื้อโรคอันตรายเพื่อการขนส่ง2018-06-07
.....................................................
   วิดีทัศน์ ชุดเรียนรู้ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เรื่อง การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)2018-06-07
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง เรือด (ฺBed Bug) ป้องกันและกำจัดได้อย่างไร2016-01-06
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง โครงการความร่วมมือการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การป้องกันกำจัดแมลงดูดเลือดระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยราคุโนะ กากุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น2015-11-20
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง การป้องกันกำจัดปลวก2015-10-19
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/3 ]

[1] 2 3 Next Last