สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   รายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2020-12-30
.....................................................
   หนังสือ การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)2020-10-21
.....................................................
   รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2019-12-28
.....................................................
   แผ่นพับ การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ ด้วยเทคนิค Bacterial Artificial Chromosome on Beads (BACs-on-Beads : BoBs)2019-11-14
.....................................................
   หนังสือ ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2562)2019-10-22
.....................................................
   หนังสือ เชื้ออาวุธชีวภาพและอันตรายร้ายแรงแนวทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ2019-09-03
.....................................................
   หนังสือ นวัตกรรมกรมวิทย์พิชิตแมลง : รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมประชารัฐ2019-02-06
.....................................................
   รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-12-28
.....................................................
   คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและรา สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป2018-12-25
.....................................................
   หนังสือ แนวทางการจัดเก็บ การติดตาม และการเข้าถึงชีวทรัพยากรทางการแพทย์ (Guidelines for bio-medical resources storage, tracking and access)2018-10-26
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/8 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 Next Last