สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพ2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินหายใจ2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อสครับไทฟัสและมิวรีนไทฟัส (Scrub typhus & Murine typhus)2015-09-03
.....................................................
   การประเมินคุณภาพชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล2015-09-03
.....................................................
   การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิด2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจไวรัสอินฟลูเอนซา (ไข้หวัดใหญ่) ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา ไวรัสอาร์-เอส ไวรัสอะดิโน2015-09-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 9/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 Next Last