สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การตรวจยืนยันเชื้อ Salmonella และ Shigella2015-09-04
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียลำไส้2015-09-04
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ2015-09-03
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคแอนแทรกซ์2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคลีเจียนแนร์/ไข้ปอนติแอก และวิเคราะห์เชื้อ Legionella species2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคไข้กาฬหลังแอ่น2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคไอกรน2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพ2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินหายใจ2015-09-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 8/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 Next Last