สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจวินิจฉัยวัณโรคและโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น2015-09-04
.....................................................
   การตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อน2015-09-04
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อ Salmonella และ Shigella2015-09-04
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียลำไส้2015-09-04
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ2015-09-03
.....................................................
   การตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคแอนแทรกซ์2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคลีเจียนแนร์/ไข้ปอนติแอก และวิเคราะห์เชื้อ Legionella species2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคไข้กาฬหลังแอ่น2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคไอกรน2015-09-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 8/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 Next Last