สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจวินิจฉัยเชื้อราประเภทโมลด์2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยเชื้อราประเภทยีสต์2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคบรูเซลโลสิส ( Brucellosis )2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส ( Melioidosis )2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส ( Leptospirosis )2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคโบทูลิซึม2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันเชื้อ Campylobacter spp.2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยและยืนยันเชื้อแบคทีเรียไร้อากาศ2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา2015-09-04
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยวัณโรคจากเลือด2015-09-04
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 7/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 Next Last