สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดหมัด-เห็บ ของสุนัข2015-09-08
.....................................................
   การตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ ปลา หอย และผลิตภัณฑ์ แหนม ปลาร้า ปลาส้ม โดยวิธี digestion2015-09-07
.....................................................
   การตรวจตัวอย่าง น้ำ ดิน หาเชื้อโปรโตซัวและพยาธิลำไส้2015-09-07
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Toxoplasma gondii2015-09-07
.....................................................
   การตรวจเชื้อ Pneumocystis ด้วยวิธีย้อมสี2015-09-07
.....................................................
   การตรวจหาพาราสิตด้วยวิธีย้อมสี Giemsa2015-09-07
.....................................................
   การตรวจโปรโตซัวด้วยวิธี modified acid fast2015-09-07
.....................................................
   การตรวจโปรโตซัวและพยาธิลำไส้ด้วยวิธี MIFC2015-09-07
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Nocardia และ aerobic actinomycetes2015-09-07
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยเชื้อราประเภทโมลด์2015-09-04
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 6/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 Next Last