สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การตรวจ Alanine aminotransferase (ALT/GPT)2015-09-08
.....................................................
   การตรวจปริมาณ alcohol2015-09-08
.....................................................
   การตรวจวิเคราะห์ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส2015-09-08
.....................................................
   การตรวจหาระดับโลหะ2015-09-08
.....................................................
   การตรวจวิเคราะห์ระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส2015-09-08
.....................................................
   การตรวจเอกลักษณ์ amanitinจากเห็ดพิษ2015-09-08
.....................................................
   การตรวจสารพิษไม่ทราบชนิด2015-09-08
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย2015-09-08
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์เหยื่อพิษกำจัดหนู2015-09-08
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดหมัด-เห็บ ของสุนัข2015-09-08
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 5/11 ]

First Previous 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 Next Last