สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรค Viral myocarditis/Pericarditis/Meningitis/Encephalitis จากไวรัสเอนเตอโร 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจผู้สัมผัสอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยระดับแอนติบอดีต่อไวรัสพิษสุนัขบ้า 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากสมองสัตว์ 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัด 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (JEV) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออก ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยอินเฟคเชียสโมโนนิวคลีโอซีส (Infectious mononucleosis) 2015-08-06
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 4/4 ]

First Previous 1 2 3 [4]