สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจ Total Protein (TP)2015-09-09
.....................................................
   การตรวจ Total Cholesterol (CHOL)2015-09-09
.....................................................
   การตรวจ Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C)2015-09-09
.....................................................
   การตรวจ High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C)2015-09-09
.....................................................
   การตรวจ Glucose (GLUC)2015-09-08
.....................................................
   การตรวจ Creatinine (CREA)2015-09-08
.....................................................
   การตรวจ Direct bilirubin (DBIL)2015-09-08
.....................................................
   การตรวจ Total Bilirubin (TBIL)2015-09-08
.....................................................
   การตรวจ Blood Urea Nitrogen (BUN)2015-09-08
.....................................................
   การตรวจ Aspartate aminotransferase (AST/GOT)2015-09-08
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 4/11 ]

First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 Next Last