สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อริคเกตเซีย (Rickettsia) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากไวรัสอินฟลูเอนซา ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา ไวรัสอาร์-เอส ไวรัสอะดิโน 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคสุกใส (chicken pox) โรคงูสวัด (varicella zoster) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคคางทูม (Mump) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน (Rubella) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงจากไวรัส 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส 2015-08-06
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/4 ]

First Previous 1 2 [3] 4 Next Last