สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   กรมวิทย์ฯพัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีเชื้อโควิด 19 รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด2020-11-17
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัย SARS-CoV-2 ทางห้องปฏิบัติการ2020-10-21
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192020-10-21
.....................................................
   กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประชุมปรึกษาหารือติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศ2020-09-15
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-192020-08-21
.....................................................
   แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผลโรคโควิด-19 ด้วยระบบห้องปฏิบัติการเดียว2020-08-11
.....................................................
   ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)2020-03-23
.....................................................
   การประเมินชุดตรวจ หลักการ Real-time RT-PCR พร้อมคุณลักษณะของชุดน้ำยาตรวจฯ และชุดประเมินเอกสาร2020-03-23
.....................................................
   ระยะโรคและวิธีตรวจแลป COVID-192020-03-23
.....................................................
   Infographic รู้จัก...โรค COVID-192020-03-21
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/4 ]

First Previous 1 2 [3] 4 Next Last