สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน/ไล่แมลง/ทาก ในสภาพการใช้งานจริง (Field conditions) หรือเลียนแบบการใช้งานจริง (Field-simulated conditions)2015-09-10
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดเหา2015-09-09
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์การดูดเลือดของทากในห้องปฏิบัติการ2015-09-09
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์สารทาป้องกันยุงชนิดเหลว (Liquid) ในห้องปฏิบัติการ2015-09-09
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์สารไล่แมลงวันในห้องปฏิบัติการ2015-09-09
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง (กึ่งภาคสนาม)2015-09-09
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์สารไล่แมลงสาบในห้องปฏิบัติการ2015-09-09
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์สารทาป้องกันยุงในห้องปฏิบัติการ2015-09-09
.....................................................
   การตรวจ Uric acid (URIC)2015-09-09
.....................................................
   การตรวจ Triglyceride (TRIG)2015-09-09
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/11 ]

First Previous 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last