สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   วิดีทัศน์ เรื่อง การเก็บตัวอย่างไวรัส MERS-CoV2015-10-16
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง โครงการความร่วมมือการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงดูดเลือด ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยราคุโนะ กากุเอ็ง ประเทศญี่ปุ่น2015-10-14
.....................................................
   วิดีทัศน์ MOU ความร่วมมือด้านกีฏวิทยา2015-09-02
.....................................................
   เตือนภัยเห็ดพิษ รายการเจาะเกาะติด ช่อง 7 วันที่ 1 กรกฎาคม 25582015-09-02
.....................................................
   วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-02
.....................................................
   วิดีทัศน์ กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2015-09-02
.....................................................
   เปิดตัว ซีโอไล้ท์ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์2015-09-02
.....................................................
   ข่าวสามมิติ จิตติ โลกร้อนยุงลาย 2 พฤศจิกายน 25562015-09-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/3 ]

First Previous 1 2 [3]