สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการเอกสารเผยแพร่ ทั้งหมด

   รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-12-23
.....................................................
   หนังสือ ห้องปฏิบัติการ DRA 2015-10-22
.....................................................
   หนังสือ คู่มือเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ฉบับ 2558 2015-10-19
.....................................................
   หนังสือ คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางทางห้องปฏิบัติการ 2015-10-19
.....................................................
   หนังสือ คู่มือทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉันธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ2015-09-30
.....................................................
   หนังสือ คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา 2015-09-23
.....................................................
   หนังสือ รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-21
.....................................................
   หนังสือ รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-21
.....................................................
   แผ่นพับเรื่อง กับดักเหลือบ 2015-09-21
.....................................................
   แผ่นพับเรื่อง ซีโอไล้ท์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย Zeolite temephos 2015-09-21
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/6 ]

First Previous 1 2 [3] 4 5 6 Next Last