สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมทดสอบภูมิคุ้มกันไวรัสกลายพันธุ์ในคนไทยที่ได้รับวัคซีนโควิด-192021-03-02
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) 20 กรกฎาคม 25642021-07-22
.....................................................
   รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 และจำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-192021-02-01
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples) 20 กรกฎาคม 25642021-07-22
.....................................................
   คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ2021-01-12
.....................................................
   ชุดตรวจแอนติบอดี โควิด 19 ใครบ้าง...ที่ใช้ได้2021-01-12
.....................................................
   คำแนะนำ การใช้งานระบบ Co-LAB เพื่อรายงานผลตรวจ COVID-19 แบบ Online2021-01-12
.....................................................
   สธ. เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว กำลังผลิตปีละ 200 ล้านโด๊ส2021-01-12
.....................................................
   ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจเชื้อโควิด 19 ต้องไปตรวจที่ไหน?2021-01-12
.....................................................
   แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผลโรคโควิด 192021-01-12
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/4 ]

First Previous 1 [2] 3 4 Next Last