สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดตัวอ่อนแมลง ประเภทกำจัด หรือยับยั้งการเจริญต่อลูกน้ำยุงลาย ในสภาพจำลองธรรมชาติ2015-09-11
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดยุงชนิดมุ้งชุบ2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษฉีดพ่นกำจัดแมลงบินประเภท Cold Fogger หรือ Thermal Fogger2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดแมลงคลานประเภทผงโรย หรือชอล์ก กำจัดแมลงสาบ2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดแมลงบินหรือแมลงคลาน ประเภทเหยื่อพิษกำจัดแมลงวันหรือแมลงสาบ2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดแมลงบินชนิดผงหรือน้ำยาเข้มข้นแบบละลายน้ำ โดยวิธีฤทธิ์สัมผัส (Contact poison test) และวิธีพ่นตกค้าง (Residual test)2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษกำจัดแมลงคลานชนิดกระป๋องอัดแก๊ส (Aerosol)/ ชนิดผงหรือน้ำยาเข้มข้นแบบละลายน้ำ โดยวิธีฤทธิ์สัมผัส (Contact poison test) และวิธีพ่นตกค้าง (Residual test)2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษฉีดพ่นกำจัดแมลงบินชนิดกระป๋องอัดแก๊ส (Aerosol) / Oil Formula โดยวิธี spray2015-09-10
.....................................................
   การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุมีพิษประเภท ยาจุดกันยุง, electric vaporizer mat / liquid2015-09-10
.....................................................
   ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน/ไล่แมลง/ทาก ในสภาพการใช้งานจริง (Field conditions) หรือเลียนแบบการใช้งานจริง (Field-simulated conditions)2015-09-10
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/11 ]

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last