สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   วิดีทัศน์ เรื่อง หนู (Rats and Mice)2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสัตว์ขาข้อ2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง "เรือด (BED BUG)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง "แมลงวัน (HOUSE FLY)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง "แมลงสาบ (COCKROACH)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง "ยุง (MOSQUITO)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ ความปลอดภัยในการใช้ตู้ชีวนิรภัย (Biological Safely Cabinet) ตอนที่ 3 การใช้ และการบำรุงรักษาตู้ชีวนิรภัย2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ ความปลอดภัยในการใช้ตู้ชีวนิรภัย (Biological Safely Cabinet) ตอนที่ 2 การเลือกซื้อ และการติดตั้งตู้ชีวนิรภัย2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ ความปลอดภัยในการใช้ตู้ชีวนิรภัย (Biological Safely Cabinet) ตอนที่ 1 ตู้ชีวนิรภัย และหลักการทำงาน2015-10-19
.....................................................
   วิดีทัศน์ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ ไวรัส MERS-CoV2015-10-16
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/3 ]

First Previous 1 [2] 3 Next Last