สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัสหัดเยอรมันด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
   การตรวจแยกเชื้อและพิสูจน์ชนิดไวรัสหัดเยอรมัน โดย Cell culture และ Identification2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมันด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัสหัดด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
   การตรวจแยกเชื้อและพิสูจน์ชนิดไวรัสหัด โดย Cell culture และ Identification2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัดด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
   การตรวจไวรัสตับอักเสบ2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเจอีและเดงกีที่ก่อโรคไข้สมองอักเสบ2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา2015-09-02
.....................................................
   การตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever) และไข้เดงกี (Dengue Fever)2015-09-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 11/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]