สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด

   การตรวจวินิจฉัยโรคสุกใส โรคงูสวัด2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสกลุ่มเอนเตอโร2015-09-03
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยอัมพาตอ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP)2015-09-03
.....................................................
   การตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทั่วไปหลังจากได้รับวัคซีน และการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ประกอบการพิจารณาเดินทางไปต่างประเทศ2015-09-03
.....................................................
   การตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในบุคคลทั่วไปและในบุคคลทั่วไปหลังจากได้รับวัคซีน2015-09-03
.....................................................
   การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยวิธี Nested RT-PCR2015-09-03
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัสคางทูมด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
   การตรวจแยกเชื้อและพิสูจน์ชนิดไวรัสคางทูม โดย Cell culture และ Identification2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสคางทูมด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
   การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อไวรัสหัดเยอรมันด้วยวิธี ELISA2015-09-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 10/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 Next Last