สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุมเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ2019-11-12
.....................................................
   สวส. ร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 25622019-09-02
.....................................................
   สวส. ร่วมใจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 25622019-08-29
.....................................................
   สวส. พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สคร.2019-08-16
.....................................................
   ช่อง 7 สีถ่ายทำและออกอากาศ นวัตกรรมชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP2019-08-01
.....................................................
   สวส. ร่วมประชุม Regional Capacity Strengthening Meeting on Biorisk Management2019-07-31
.....................................................
   สวส. ร่วมประชุม Regional Collaboration in establishing reliable influenza surveillance system2019-07-31
.....................................................
   สวส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข2019-07-31
.....................................................
   สวส. ได้รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล ISO 15189 และ ISO 151902019-07-30
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP)2019-06-17
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 9/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last