สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การฝึกอบรมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖2013-08-29
.....................................................
   การอบรมเรื่อง"ความรู้พื้นฐานการวัดและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ" เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖2013-08-27
.....................................................
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 วันที่ 16-18 มิถุนายน 25562013-06-19
.....................................................
   สัมมนา เปิดบ้าน (Open house) เพื่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   การจัดการ "เรือดและแมลงศัตรูรบกวน แบบบูรณาการ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท " เมื่อวันที่ 26 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   การอบรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลในตลาด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   งานคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครบรอบ 26 ปี “พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ” วันที่ 18 เมษายน 25562013-04-23
.....................................................
   ชมรมจริยธรรม สวส. ถวายสมุดลงนามถวายพระพร และถวายสักการะ เนื่องในวันจักรี ณ. โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่10 เมษายน 25562013-04-10
.....................................................
   ภาพกิจกรรม โครงการการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Healthy Taxi) ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 25562013-03-01
.....................................................
   ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็วด้วยวิธี real-time PCR ระหว่าง 13 - 15 กุมภาพันธ์ 25562013-03-01
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 9/15 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 Next Last