สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   ภาพงานสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดการความรู้ "บ้านและสถานที่ทำงานปลอดภัยจากแมลงรบกวน" Healthy Home and Workplace เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 25572014-04-25
.....................................................
   ภาพงานสถาปนา สวส. ครบรอบ 27 ปี “พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 25572014-04-25
.....................................................
   การฝึกอบรม เรื่อง Training program on BSL-3 and viral isolation ที่สถาบันฯ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๘ มี.ค.๕๗2014-04-23
.....................................................
   การปฏิบัติงานโครงการพัฒนางานตรวจวัณโรคของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต2014-04-08
.....................................................
   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เมื่อ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗2014-02-28
.....................................................
   การตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็วด้วยวิธี Real-time PCR และ Molecular assay เมื่อวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2014-02-19
.....................................................
   การประชุมประจำปีโครงการ "Strengthening Thailand's Influenza Surveillance Network to Support Influenza Control Policy and Improve Pandemic Preparedness" วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗2014-02-06
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิจัย” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖2013-12-02
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูความรู้ของเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยไวรัสเดงกีทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖2013-11-25
.....................................................
   Susan Best , Director of National Serology Reference Laboratory, Australia เยี่ยมชมสถาบันฯ และ หารือเรื่อง HIV test kit evaluation, HIV EQAS เมื่อวันที่ 19 พย. 25562013-11-21
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 9/16 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 Next Last