สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ 2012-12-24
.....................................................
   อหิวาตกโรค (Cholera) 2013-01-02
.....................................................
   โรคติดเชื้อ Streptococcus agalactiae 2012-12-24
.....................................................
   โรคติดเชื้อ Streptococcus suis 2012-12-11
.....................................................
   แมลงขาข้อ..พาหะนำโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 2012-12-11
.....................................................
   โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากเชื้อ Human Metapneumovirus (hMPV) 2012-11-27
.....................................................
   Clostridium botulinum 2012-11-27
.....................................................
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 2012-10-09
.....................................................
   การตรวจวิเคราะห์เชื้อคอตีบทางห้องปฏิบัติการ 2012-09-26
.....................................................
   แนวทางการกำจัดของเสียเคมีจากห้องปฏิบัติการ 2012-09-11
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 9/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 Next Last