สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-10-01
.....................................................
   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-09-29
.....................................................
   การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวัณโรคด้วยชุดตรวจทีบีแลมป์ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช2020-09-28
.....................................................
   การประชุมทางไกลเทคนิคแลมป์ เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวัณโรคได้โดยการตรวจสารพันธุกรรมอย่างง่าย2020-09-28
.....................................................
   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-09-18
.....................................................
   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-09-10
.....................................................
   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-09-09
.....................................................
   โครงการอบรมส่งเสริมการกำกับองค์การที่ดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25632020-08-25
.....................................................
   การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวัณโรคได้ด้วยชุดตรวจแลมป์2020-08-21
.....................................................
   กิจกรรมทำบุญตักบาตรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 20 สิงหาคม 25632020-08-20
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 7/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last