สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   กรมวิทย์เตรียมพร้อมแลปตรวจโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 รับผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจน์ 2013-07-26
.....................................................
   โรคไข้เลือดออก 2013-06-24
.....................................................
   เห็ดและสารพิษจากเห็ด 2013-06-24
.....................................................
   สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อH7N9 ในประเทศจีน 2013-04-09
.....................................................
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 2013-02-20
.....................................................
   โรคหัด (Measles) 2013-01-08
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ 2012-12-24
.....................................................
   อหิวาตกโรค (Cholera) 2013-01-02
.....................................................
   โรคติดเชื้อ Streptococcus agalactiae 2012-12-24
.....................................................
   โรคติดเชื้อ Streptococcus suis 2012-12-11
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 7/10 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 Next Last