สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การบรรยายและสาธิตการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยชุดตรวจทีบีแลมป์ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช2019-12-25
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ MOU กรมควบคุมโรค2019-11-27
.....................................................
   การประชุมเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ2019-11-12
.....................................................
   สวส. ร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 25622019-09-02
.....................................................
   สวส. ร่วมใจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 25622019-08-29
.....................................................
   สวส. พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สคร.2019-08-16
.....................................................
   ช่อง 7 สีถ่ายทำและออกอากาศ นวัตกรรมชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP2019-08-01
.....................................................
   สวส. ร่วมประชุม Regional Capacity Strengthening Meeting on Biorisk Management2019-07-31
.....................................................
   สวส. ร่วมประชุม Regional Collaboration in establishing reliable influenza surveillance system2019-07-31
.....................................................
   สวส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข2019-07-31
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 6/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next Last