สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน Precision Medicine Program2020-11-05
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์โลหะในเลือด ปี 2564 ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-04
.....................................................
   ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-03
.....................................................
   ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุข2020-11-03
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-03
.....................................................
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-22020-11-02
.....................................................
   ประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุข ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-02
.....................................................
   กิจกรรม ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-10-30
.....................................................
   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-10-01
.....................................................
   ความร่วมมือการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ไทยลีก) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)2020-10-01
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 6/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last