สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 25582015-11-30
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งสาธารณรัฐไลบีเรียและคณะ วันที่ 29 ตุลาคม 25582015-10-30
.....................................................
   นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิิชาเอกโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดลฟังบรรยายและดูงานกลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 25582015-10-22
.....................................................
   แสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ รับโอวาทไปปฏิบัติงานตามนโยบาย2015-10-13
.....................................................
   งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สวส. 2558 วันที่ 25 กันยายน 25582015-09-29
.....................................................
   ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบโล่รางวัล ผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม แก่ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กันยายน 25582015-09-09
.....................................................
   การจัดการความรู้ด้านสารเคมี พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม วันที่ 27-28 สิงหาคม 25582015-09-01
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ Thailand-Japan Research Collaboration Center for Emerging and Re-emerging Infections (RCC-ERI) วันที่ 20 สิงหาคม 25582015-09-01
.....................................................
   ชมรมจริยธรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม วันที่ 26 สิงหาคม 25582015-08-31
.....................................................
   อบรมเชิงปฏิบัติการ Bi-Regional Workshop on Strengthening the Capacity of Japanese Encephalitis (JE) Laboratory Network in the WHO South-East Asia and Western Pacific Region , Bangkok, Thailand, 17-21 August 20152015-08-31
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 6/17 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next Last