สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   พิษภัยจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด2015-05-01
.....................................................
   โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloidiasis)2015-04-22
.....................................................
   Listeria monocytogenes2015-01-19
.....................................................
   Vibrio parahaemolyticus2015-01-13
.....................................................
   การเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5N2 และ H5N82014-12-08
.....................................................
   การคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อผลิตวัคซีนโดยองค์การอนามัยโลก2014-10-03
.....................................................
   โรคพยาธิอะนิซาคิเอซิส (Anisakiasis) จากปลาดิบ2014-10-02
.....................................................
   โรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส (โรคตาแดง)2014-08-02
.....................................................
   Escherichia coli2014-06-11
.....................................................
   Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)2014-06-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 6/11 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 Next Last