สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการNIH Fact Sheet ทั้งหมด

   พบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H10N8 ในคนเป็นครั้งแรก2013-12-23
.....................................................
   โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)2013-11-18
.....................................................
   การประเมินชุดตรวจไข้เลือดออกเดงกีชนิดรวดเร็วและแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกีทางห้องปฏิบัติการในระยะเฉียบพลัน2013-11-05
.....................................................
   ไข้ซิกา (Zika Fever) 2013-09-30
.....................................................
   การปนเปื้อนของแบคทีเรีย Clostridium botulinum ในผลิตภัณฑ์นมจากประเทศนิวซีแลนด์ 2013-08-08
.....................................................
   กรมวิทย์เตรียมพร้อมแลปตรวจโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 รับผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจน์ 2013-07-26
.....................................................
   โรคไข้เลือดออก 2013-06-24
.....................................................
   เห็ดและสารพิษจากเห็ด 2013-06-24
.....................................................
   สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อH7N9 ในประเทศจีน 2013-04-09
.....................................................
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 2013-02-20
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 6/9 ]

First Previous 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 Next Last