สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 25582015-12-03
.....................................................
   การประชุมอบรมการใช้โปรแกรม DOC วันที่ 24 พฤศจิกายน 25592015-12-01
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 25582015-11-30
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งสาธารณรัฐไลบีเรียและคณะ วันที่ 29 ตุลาคม 25582015-10-30
.....................................................
   นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิิชาเอกโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดลฟังบรรยายและดูงานกลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 25582015-10-22
.....................................................
   แสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ รับโอวาทไปปฏิบัติงานตามนโยบาย2015-10-13
.....................................................
   งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สวส. 2558 วันที่ 25 กันยายน 25582015-09-29
.....................................................
   ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบโล่รางวัล ผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม แก่ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กันยายน 25582015-09-09
.....................................................
   การจัดการความรู้ด้านสารเคมี พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม วันที่ 27-28 สิงหาคม 25582015-09-01
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ Thailand-Japan Research Collaboration Center for Emerging and Re-emerging Infections (RCC-ERI) วันที่ 20 สิงหาคม 25582015-09-01
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 5/16 ]

First Previous 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next Last