สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจสารพันธุกรรมไวรัส SARS-CoV-2 วิธี Real-time RT-PCR ประจำปี 2564 ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-12-01
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-30
.....................................................
   การอบรมเรื่อง The application of GIS,GPS and Remote Sensing for mapping and research on Public Health2020-11-30
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ2020-11-30
.....................................................
   การอบรมการจัดการความรู้ ( KM Club) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402020-11-30
.....................................................
   ประชุมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค LAMP เพื่อการสนับสนุนยุติวัณโรค2020-11-27
.....................................................
   การจัดอบรมวิชาการออนไลน์ (นำร่อง) เรื่องการบรรจุและขนส่งตัวอย่างเชื้ออันตราย2020-11-26
.....................................................
   การอบรมการจัดการความรู้ ( KM Club) ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การประชุมการใช้อุปกรณ์โสตฯ ในห้องประชุม A2042020-11-25
.....................................................
   การประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 16 พฤศจิกายน 25632020-11-23
.....................................................
   การประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 17 พฤศจิกายน 25632020-11-23
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 4/27 ]

First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last