สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   งานสัมมนา พื่สร้างฐาน น้องสานต่อ ปีที่29 นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า Biorisk นำพาสู่อาเซียน วันที่ 29 เมษายน 25592016-05-02
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา วันที่ 28 -29 มีนาคม 2559 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี2016-03-29
.....................................................
   งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี2016-03-22
.....................................................
   การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2559 "COLLABORATIVE NETWORKS: KEY FACTORS FOR SUCCESS" เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 25592016-03-17
.....................................................
   การสัมมนาวิชาการ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 25592016-02-29
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 25592016-02-18
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา 21-22 ธันวาคม 25582016-01-05
.....................................................
   การแข่งขันกีฬาสามัคคี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 25582016-01-05
.....................................................
   การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 18 ธันวาคม 25582015-12-29
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี 17-18 ธันวาคม 25582015-12-18
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 4/16 ]

First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next Last