สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-22021-01-28
.....................................................
   ประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 25642021-01-18
.....................................................
   กรมวิทย์ฯได้รับการตรวจสอบประจำ (Routine inspection) ว่ายังเป็นหน่วยทดสอบที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ OECD GLP (OECD GLP complied test facility)2021-01-13
.....................................................
   ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมจัดบูธนิทรรศการ การแถลงข่าวเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ 25642020-12-29
.....................................................
   การหารือเรื่องโมบายแลปร่วมกับจุฬา2020-12-24
.....................................................
   ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม2020-12-24
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสหัดโดยเทคนิค real-time PCR ด้วยเครื่อง Quant Studio 5 Real-Time PCR2020-12-21
.....................................................
   สวส. กรมวิทย์ฯ ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ กทม. และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Virtual Conference เพื่อค้นหาและประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่2020-12-18
.....................................................
   พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข2020-12-02
.....................................................
   การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-22020-12-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/27 ]

First Previous 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last