สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 25632020-11-05
.....................................................
   การเชื่อมโยงข้อมูล Covid-19 จากระบบ Co-Lab ไปยังระบบ iLab Plus ด้วย ระบบ WebAPi2020-11-05
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน Precision Medicine Program2020-11-05
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์โลหะในเลือด ปี 2564 ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-04
.....................................................
   ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-03
.....................................................
   ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุข2020-11-03
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-03
.....................................................
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-22020-11-02
.....................................................
   ประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุข ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-02
.....................................................
   กิจกรรม ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-10-30
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 3/24 ]

First Previous 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next Last