สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   นิทรรศการ วันอาเซียนเดงกีเดย์ วันที่ 15 มิถุนายน 25582015-06-16
.....................................................
   การประชุมทบทวนคู่มือทางห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย วันที่ 12-13 พฤษภาคม 25582015-05-26
.....................................................
   GHSA Meeting on "Step towards Regional Strategic Collaboration in Asia-Pacific on Workforce Development, National Laboratory System Strengthening & Antimicrobial Resistance Prevention to Respond Global Challenges" 6-8 May 20152015-05-26
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Biorisk management training tool kit" สำหรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัดภาคกลางรุ่นที่ 2 วันที่ 16-18 มีนาคม 25582015-05-26
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Biorisk management training tool kit" สำหรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัดภาคกลางรุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มีนาคม 25582015-05-26
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Biorisk management training tool kit สำหรับบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข" วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 25582015-05-26
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยสู่การเป็นวิทยากร (Training-of-Trainers) วันที่ 12-16 มกราคม 25582015-05-26
.....................................................
   การประชุมและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง เครื่องมือฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk Management Training Toolkit) วันที่ 22-23 ธันวาคม 25572015-05-25
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า 24-25 พฤศจิกายน 25572015-05-25
.....................................................
   MOU BETWEEN DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES,THAILAND AND RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY,JAPAN MAY 7,20152015-05-08
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 22/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 Next Last