สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.562013-03-11
.....................................................
   ประชุมต้อนรับและรับฟังนโยบาย ท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พญ.วารุณี จินารัตน์ วันที่ 5 มีนาคม 25562013-03-05
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การฟื้นฟูเทคนิคการตรวจวินิจฉัย โรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี PCR” ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 25562013-03-01
.....................................................
   การปฏิบัติงานโครงการ "สุขภาพดี แท็กซี่ไทย" การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Healthy Taxi)2013-01-16
.....................................................
   การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการจัดการตัวเรือดที่ดื้อต่อสารเคมีแบบบูรณาการ2012-12-12
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการโครงการด้านโรค” ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ.เชียงราย2012-12-06
.....................................................
   การสัมมนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2012-11-13
.....................................................
   พิธีมอบรางวัลตามโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่นโดยรองผู้ว่าราชการกทม.และผู้บริหาร2012-11-03
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 25552012-10-05
.....................................................
   ภาพงานเกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2555 ณ. ห้องประชุมใหญ่ NIH วันที่ 24 กันยายน 25552012-09-26
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 22/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 Next Last